newsl.png
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami!
PROGRAM EKSPRESOWYCH KORZYŚCI

Zobacz co zyskujesz gromadząc punkty w naszym programie lojalnościowym!

ZOBACZ WIĘCEJ
Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówieniePromocje

No special products at this time.

Opcje dostawy

Odbiór w sklepie: 0 zł

Paczka w ruchu: od 6 zł (małe gabaryty)

Przesyłka do 30 kg:
Kurier 14 zł, kurier za pobraniem 17 zł

Przesyłka powyżej 30 kg:
Kontakt ze sklepem!!!

Opcje płatności:
Przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze, PayU, raty Credit Agricole 0,5%

Zobacz nasze Aukcje

Moduł przygotowany przez firmę Bitelektro.

Producenci

Newsletter

POLITYKA PRYWATNOŚCI w sklepie Kawa&Serwis.pl Polityka prywatności (RODO) i Cookies

Informacje ogólne

1. Dokument niniejszy stanowi zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron internetowych:
a) predomserwis.pl
(dalej zwany „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowo – Handlowa PREDOM SERVICE, 04-088 Warszawa, ul. Majdańska 9, zwani dalej „PREDOM SERVICE”

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, o których mowa niżej.

4. PREDOM SERVICE dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

 

§ 1. Sposoby zbierania danych osobowych i ich rodzaje

1. PREDOM SERVICE zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientem.

2. Klient odwiedzający Serwis, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które podaje. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Kliencie do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na Jego rzecz usług na pożądanym poziomie.

3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter),
b) korzystania z formularza kontaktowego,
c) zawierania odpłatnej umowy z Klientem.

4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

5. Klient kontaktujący się z PREDOM SERVICE w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług PREDOM SERVICE korzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub kontaktuje się za pośrednictwem adresu e-mail uwidocznionego w Serwisie, podając następujące dane:
a) nazwa (imię i nazwisko/ firma Przedsiębiorcy),
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres miejsca zamieszkania.

6. W ograniczonym zakresie PREDOM SERVICE zbiera dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się w Serwisie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Niego z Serwisu.

7. PREDOM SERVICE zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Klienta oraz Jego adres IP w oparciu o analizę logów dostępowych.

8. PREDOM SERVICE nie zbiera i nie wykorzystuje szczególnych kategorii danych osobowych Klienta (np. informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, itp.). W przypadku podania takich informacji przez Klienta z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez Kancelarię i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.


§ 2 Sposoby przetwarzania danych osobowych


1. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PREDOM SERVICE będzie wysyłała wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o nowych usługach dostępnych w Serwisie.

2. W przypadku, gdy Klient skorzysta z formularza kontaktowego, PREDOM SERVICE wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane.

3. Dane Klientów mogą być wykorzystane w szczególności w ramach:
a) obsługi zapytań i zgłoszeń,
b) zapewnienia najlepszej obsługi Klienta.

4. PREDOM SERVICE przetwarza dane osobowe swoich Klientów i potencjalnych Klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z Klientami PREDOM SERVICE niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Powyższe dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się PREDOM SERVICE. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

5. Pliki cookies służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisów. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić: utrzymanie sesji użytkownika; zapisanie stanu sesji użytkownika; monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu; zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy; przywrócenie sesji użytkownika; zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w usłudze; sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; dopasowanie zawartości usług do preferencji użytkowników; przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w usłudze; wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania. PREDOM SERVICE korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu w Serwisach; zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisów, ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisów; potrzebne do analizy korzystania z Serwisów; kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikowi wybrana treść; kontrolowanie jak często użytkownik wybiera daną usługę; badanie zapisów na newslettery; wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; wykorzystanie narzędzia do komunikacji; integracja z portalem społecznościowym. Do podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com); Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com); Klient może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez PREDOM SERVICE zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. PREDOM SERVICE zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

6. PREDOM SERVICE wykorzystuje informacje dotyczące korzystania z serwisów przez Klienta oraz ich adresy IP w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Kancelarią. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisów. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Klienta Serwisów. PREDOM SERVICE może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Klienta Serwisów na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

7. Informacje gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), bez wywoływania wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub istotnego wpływu na Jego sytuację. Na potrzeby profilowania PREDOM SERVICE nie przetwarza żadnych danych sensytywnych, na potrzeby profilowania przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały zagregowane, jeśli cel nie może być inaczej osiągnięty, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych. Wykorzystywane są do tego dane: adres e-mail i IP lub cookies, profilowanie w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań Klienta korzystającego z serwisów i usług oraz dopasowywania treści znajdujących się w serwisach do tych preferencji, profilowanie w celach marketingowych (dopasowanie oferty marketingowej do ww. preferencji).

8. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w celu wykonania umownych i ustawowych obowiązków Administratora oraz z uwagi na uzasadnione interesy Administratora (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, marketingu bezpośredniego usług własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, zgody, w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing, wykonania zawartej umowy, obowiązków wynikających z prawa).

 

§ 3. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres:
a) w stosunku do potencjalnego Klienta – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego,
b) w stosunku do Klienta, z którym PREDOM SERVICE zawarła umowę odpłatną – na czas trwania umowy (oraz po jej zakończeniu przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń, maksymalnie przez 10 lat),
– o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 4. Sposób udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim

1. PREDOM SERVICE przekazuje dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim PREDOM SERVICE przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Odbiorcami danych osobowych, które PREDOM SERVICE przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być: ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy), podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz PREDOM SERVICE, podmioty realizujące kampanie marketingowe na rzecz PREDOM SERVICE, pozostali podwykonawcy PREDOM SERVICE, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta PREDOM SERVICE, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta).

2. PREDOM SERVICE nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

 

§5. Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

1. PREDOM SERVICE jako administrator danych odpowiada za realizację praw Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie pytania i prośby dotyczące zakresu i realizacji praw, a także kontakt w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, Klient może skierować przy użyciu formularza kontaktowego (przejdź do formularza kontaktowego RODO). PREDOM SERVICE zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

2. Klient ma prawo:
a) dostępu do danych osobowych, które PREDOM SERVICE przechowuje jako administrator danych,
b) zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza PREDOM SERVICE,
c0 w dowolnej chwili wycofać tę zgodę, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Jego zgody,
d) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na Jego szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
e) żądać usunięcia danych,
f) żądać przeniesienia danych.

3. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane w przypadkach określonych w art. 17 – 21 RODO, poprzez wysłanie e-maila z użyciem formularza kontaktowego.

 

§6. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie; aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna na stronie www.predomserwis.pl

2. Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2018 r.
Dołącz do nas na facebooku